استفاده از روکش چوب راش در صندلی ماشینهای لوکس!

الوار به دست آمده بر اساس استاندارد ISO برای اندازه گیری خواص فیزیکی برش داده شد و بقیه چوب های بریده شده برای رسیدن به ابعاد مورد نیاز برای آزمایش مکانیکی برش داده شد.

برای اندازه‌گیری انقباض، ابتدا نمونه‌ها را به مدت یک هفته در ظرفی پر از آب دیونیزه غوطه‌ور کردند تا روکش چوب راش کاملاً اشباع شود و پس از اندازه‌گیری ابعاد و وزن آن‌ها با ترازو 0.01 گرم، نمونه‌ها را در آون با دماهای مختلف قرار دادند.

(45، 55، 65، 75، 85 و 103 درجه سانتیگراد) به مدت 24 ساعت برای هر درجه تا زمانی که کاملاً خشک شوند، هدف از این دماهای مختلف خشک کردن نمونه ها به آرامی و بدون کشش بود.

پس از آن، وزن خشک نمونه ها را به دست آوردیم و پس از اندازه گیری ابعاد، انقباض آن ها اندازه گیری شد. برای آزمایش‌های مکانیکی، نمونه‌ها در اتاق‌هایی با شرایط کنترل‌شده (20 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 65 درصد) قرار گرفتند تا به رطوبت 12 درصد برسند، سپس با استفاده از استاندارد مربوطه، قطعات برش داده شدند.

پس از آن تست های مکانیکی با دستگاه SANTAM 150 انجام شد و خواص مکانیکی آن اندازه گیری شد (شکل S1)، تمامی نمونه ها در طول آزمایش های مکانیکی در رطوبت ثابت حدود 12 درصد نگهداری شدند.

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ANOVA و t-test استفاده شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.