لامپ هالوژن قدیمی که برای گرم نمودن غذا استفاده می شود

نورهایی با طول موج های مختلف بر فشار خون، نبض، تعداد تنفس، فعالیت مغز و بیوریتم ها نیز تأثیر می گذارند.

نقش روشنایی در زندگی روزمره ما برای عملکرد ایده آل در هر محیطی ضروری است.

بنابراین، نور مستقیماً مانند نور لامپ هالوژن قدیمی بر هر بعد وجودی انسان تأثیر می گذارد.

تانر تکرار کرد: “نور مهم ترین ورودی محیطی، بعد از غذا و آب، در کنترل عملکردهای بدن است” (همانطور که در Wurtman، 1975 ذکر شد).

از زمان انقلاب صنعتی، مردم زمان بیشتری را در داخل خانه سپری می کنند در حالی که نور مصنوعی قدرت جبران حداقل بخشی از فرآیندهایی را که بدن، ذهن و احساسات را تثبیت می کند، نشان داده است (Knez, 1995; Mishima, Okawa, Shimizu, & Hishikawa, 2001؛ تاکاسو و همکاران، 2006؛ تانر، 2008؛ ویولا و همکاران، 2008).

در ادامه به بررسی تاثیرات ثابت شده نور مصنوعی بر عملکرد انسان می پردازیم.


خواب یکی از اساسی ترین نیازهای فیزیکی برای عملکرد انسان است.

مقدار و کیفیت نور به طور ثابت بر درجه و کیفیت خواب انسان تأثیر می گذارد و ساعت بیولوژیکی ما را تنظیم می کند.

در سال 2002، برسون، دان و تاکائو (2002) یک فتوپیگمنت جدید غیرتصویرساز را شناسایی کردند که در یک نوع سلول در شبکیه چشم قرار دارد.

تثبیت خواب زمانی بهینه است که زمان خواب با دوره ترشح ملاتونین همزمان باشد (Dijk & Cajochen, 1997).

گزارش شده است که افرادی که در زمان اوج ملاتونین خود می خوابند (مثل افراد عادی، یعنی افرادی که به خوبی هماهنگ شده اند) در مقایسه با افرادی که بیداری خود را در زمان اوج ملاتونین برنامه ریزی می کنند (غیر همزمان) زمان کل خواب طولانی تر و بیداری کمتری پس از شروع خواب دارند.

مردم؛ رایت و همکاران، 2006).

علاوه بر این، همین مطالعه نشان می‌دهد که عملکرد شناختی (یعنی یادگیری) در یک گروه همگام از افراد بهتر بود، در حالی که یادگیری در یک گروه غیرهمگام از افراد مختل شد.

این نشان می‌دهد که همسویی مناسب بین خواب-بیداری و زمان بیولوژیکی (شور روزی داخلی) نه تنها برای کیفیت خواب بلکه برای افزایش عملکرد شناختی نیز ضروری است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.