لاهور برنامه ریزی شده و با همکاری موسسه تحقیقات

یک میان وعده غذایی قابل قبول برای جوامع فقیر، به ویژه تپه جدید بانزل این پروژه همچنین محصولات مغذی مفیدی را برای بررسی بیشتر فراهمی زیستی مواد مغذی در مطالعات بالینی ارائه می دهد.

مواد و روش ها
پروژه فعلی در گروه گیاه شناسی، کالج لاهور برای دانشگاه زنان، لاهور برنامه ریزی شده و با همکاری موسسه تحقیقات سبزیجات و مرکز پس از برداشت، موسسه تحقیقات کشاورزی ایوب فیصل آباد، مربای هویج یک کیلو پاکستان اجرا شد.

ماده ی گیاهی
پانلی متشکل از 64 ژنوتیپ متشکل از 62 ژنوتیپ کشت شده و 02 ژنوتیپ وحشی از شبکه اطلاعات منابع ژنتیکی، وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، به نمایندگی از هویج از هفده کشور آسیا، امی شمالی به دست آمد.

مربا هویج

آزمایش میدانی
آزمایشات مبل طوسی کرم در پاییز 1397، 1398 و 2020 انجام شد و آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

خاک لومی شنی بود که با سه شخم و سپس سه کشت ریزتر برای شکستن کلوخه های خاک آماده شد و خاک تسطیح شد. دانه قبل از کاشت با ایمیداکلوپرید WS 70% در 3 گرم در کیلوگرم در کیلوگرم تیمار شد و اندازه کرت فردی 5.0 × 2.5 متر با فاصله بین ردیف 40 سانتی متر بود.

نیتروژن (N) از اوره، فسفر (P) از P2O5، و پتاسیم (K) از موریات پتاس در 150:85:60 کیلوگرم در هکتار استفاده شد و تمام فسفر و پتاسیم و 1/3 از نیتروژن قبل از کاشت اعمال شد.

آبیاری های پی در پی بسته به شرایط ماگ آب و هوایی برای حفظ خاک در ظرفیت مزرعه اعمال شد و در طی این آزمایش، بذر نتاج F1 و F2 به صورت خودزنی تولید شد و از ریشه برای ارزیابی فنوتیپی، تغذیه ای و توسعه محصولات غذایی استفاده شد.

 • منابع:
  1. Development of Carrot Nutraceutical Products as an Alternative Supplement
 • تبلیغات:
  1. ماهی سالمون که از اقیانوس تا ایران شنا می کنند!
  2. سلاح محبوب معلمان دهه 60 لوله پلی اتیلن بود!
  3. سلاح محبوب معلمان دهه 60 لوله پلی اتیلن بود!
  4. نبات می تواند رنگ خون را تغییر دهد

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.